Hope Charter_LI

you are in Who We AreHope Charter › Lithuanian
ENG | FRA | GER | SPA | ITA | LIT | SWE | ROM | CRO | POL

Europos Chartija del Sergančių Vaikų ir Paauglių Mokymo Ligoninėje ir Namuose

  1. Kiekvienas sergantis vaikas turi teisę į mokymą ligoninėje arba namuose.

  2. Sergančių vaikų mokymo tikslas yra mokymo tęstinumas, įgalinantis juos išlaikyti mokinio vaidmenį.

  3. Ligoninės mokykla sukuria vaikų bendruomenę ir normalizuoja kasdieninį gyvenimą. Mokymas ligoninėje turi būti organizuojamas kaip mokymas klasėje, grupėje arba individualiai, o taip pat ir mokiniui gulint lovoje.

  4. Mokymas ligoninėje ir namuose turi būti pritaikytas prie vaiko poreikių ir sugebėjimų bendradarbiaujant su vaiko mokykla.

  5. Mokymosi aplinka ir įranga turi atitikti sergančių vaikų poreikius, o komunikacinės technologijos turi būti naudojamos užkirsti kelią vaiko izoliavimui.

  6. Turi būti naudojama mokymo metodų ir šaltinių įvairovė. Turinys apima daugiau negu formalų mokymą pagal programą. Į turinį įeina dalykai, susiję su specialiais poreikiais, kylančiais dėl ligos ir hospitalizavimo.

  7. Mokytojai, dirbantys ligoninės mokykloje ir mokantys vaikus namuose, turi būti pilnai kvalifikuoti ir pastoviai kelti savo kvalifikaciją.

  8. Sergančių vaikų mokytojai yra pilnateisiai daugiadisciplininės globos komandos nariai ir yra jungtis tarp hospitalizuoto vaiko ar paauglio ir jo mokyklos.

  9. Tėvai privalo būti informuoti apie jų sergančio vaiko teisę mokytis mokykloje bei apie mokymo programą. Jie turi būti pripažinti kaip aktyvūs ir atsakingi partneriai.

  10. Vaiko integralumas turi būti gerbiamas įskaitant konfidencialumą apie jo ligą bei asmeninius įsitikinimus.

Priimta Generalinės HOPE Asamblėjos IV Europos kongrese Barselonoje, 2000 m. gegužės mėn.

Go to Top