HOPE Charter_PL

 
you are in Who We AreHope Charter › Polish
ENG | FRA | GER | SPA | ITA | LIT | SWE | ROM | CRO | POL

Prawa i Potrzeby Edukacyjne Chorych Dzieci i Młodzieży

  1. Wszystkie chore dzieci i młodzież mają prawo do nauki w szpitalu lub w domu.
  2. Celem nauczania chorych dzieci i młodzieży jest ciągłość edukacji umożliwiająca im bycie uczniami.
  3. Szkoła szpitalna tworzy i organizuje społeczność dzieci i młodzieży w codziennym życiu. Nauczanie szpitalne jest organizowane w formie zajęć klasowych, grupowych lub indywidualnych przy łóżku.
  4. Nauka w szpitalu i domu musi być dostosowana do potrzeb i umiejętności dzieci lub młodzieży we współpracy ze szkołą macierzystą.
  5. Warunki i infrastruktura nauczania muszą być dostosowane do potrzeb chorych dzieci i młodzieży a w celu zapobieżenia ich wykluczenia, należy wykorzystywać technologie komunikacyjne.
  6. Należy wykorzystywać różnorodne metody nauczania i pomoce dydaktyczne. Nauczane treści powinny wychodzić poza oficjalny program nauczania, obejmując zagadnienia związane z indywidualnymi potrzebami chorych i hospitalizowanych uczniów.
  7. Nauczyciele uczący w szpitalu i domu chorego dziecka muszą być w pełni wykwalifikowani a także są zobowiązani do ciągłego dokształcania się.
  8. Nauczyciele chorych dzieci i młodzieży są pełnoprawnymi członkami multidyscyplinarnego zespołu oraz współpracują ze szkołami macierzystymi hospitalizowanych uczniów.
  9. Rodzice chorych i hospitalizowanych dzieci muszą być informowani o ich prawie do edukacji i programie nauczania. Rodziców należy traktować jako czynnych i odpowiedzialnych partnerów w procesie nauczania i wychowania w szkole szpitalnej.
  10. Prawa chorych dzieci i młodzieży mają być respektowane włączając w to tajemnicę lekarską i ich prywatne przekonania.

Przyjęto przez Walne Zgromadzenie HOPE, Barcelona, 20 maja 2000 r.

download HOPE charterPolish version (PDF: 4.3Mb)

Go to Top