Hope Charter_SW

you are in Who We AreHope Charter › Swedish
ENG | FRA | GER | SPA | ITA | LIT | SWE | ROM | CRO | POL

Europacharter för sjuka barns och ungdomars rätt
till skolomsorg på sjukhus och i hemmet

  1. Alla sjuka barn och ungdomar har rätt till undervisning på sjukhus eller i hemmet.

  2. Målet för undervisningen av sjuka barn och ungdomar är kontinuitet i skolgången och upprätthållande av rollen som elev.

  3. Sjukhusskolan skapar en gemenskap för barn och ungdomar. Den normaliserar vardagen. Sjukhusundervisning skall anordnas som klass, i grupp, individuellt och vid sjuksängen.

  4. Sjukhus- och hemundervisning måste anpassas till elevens behov och förmåga i samarbete med hemskolan.

  5. Inlärningsmiljö och hjälpmedel måste anpassas till sjuka barns och ungdomars behov och informationsteknologi skall användas för att undvika isolering.

  6. Metoder och material skall varieras. Undervisningens innehåll omfattar mer än formellt schemalagda ämnen. Den innefattar även ämnen som relaterar till de särskilda behov som uppkommer på grund av sjukdomen och vistelsen på sjukhus.

  7. Sjukhuslärare och lärare som undervisar i hemmet skall ha fullständig lärarexamen och ha rätt till kompetensutveckling.

  8. Lärare för sjuka barn och ungdomar deltar fullt ut i det multiprofessionella vårdlaget och är länken mellan det sjuka barnet, ungdomen och hemskolan.

  9. Föräldrar måste få information om sina barns rätt till skola och deras individuella utvecklingsplan/åtgärdsprogram. De är aktiva och ansvarsbärande samarbetspartners.

  10. Barnets och den unges integritet skall respekteras vilket innefattar sekretessbestämmelser och privat övertygelse.

Antaget av HOPEs generalförsamlingsmöte under den IV Europakongressen för sjukhuslärare i Barcelona i maj 2000.

download HOPE charter – Swedish version (PDF: 264k)

Go to Top